Digitale geletterdheid op school

Op het gebied van digitale geletterdheid vliegen de lespakketten, workshops, visies en ideeën je om de oren. Zeker nu wordt er veel aan digitale vaardigheden van docenten gevraagd.

Sommige leerkrachten vinden dat geweldig en hebben geen probleem om dit in hun lessen te integreren. Anderen hebben er meer moeite mee. Ze hebben geen tijd zich er echt in te verdiepen en weten op het web niet waar ze het moeten zoeken. Ze krijgen wel eens een studiedag of tip van een collega hierover, maar dat is eigenlijk te weinig.

Je merkt dan ook dat de verschillen tussen kinderen en jongeren op het gebied van mediawijsheid/digitale vaardigheden best groot zijn, omdat het er nu sterk vanaf hangt welke docent ze hebben en wat ze van huis meekrijgen. Dit bepaalt mede hun succes in studie en op de arbeidsmarkt.

Volgens de SLO krijgt digitale geletterdheid zeer waarschijnlijk een vaste plek in het curriculum. Dan heb je het dus over informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en computational thinking. Digitale geletterdheid heeft als doel ‘om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben’. In het huidige curriculum is dat op de meeste scholen nog niet het geval. Als er al aandacht voor is, dan is deze vaak versnipperd en weinig samenhangend.

Mijn hart ligt bij educatie en jongeren. Ik ben een voorstander van projectmatig, onderzoekend leren waar leerlingen met betekenisvolle opdrachten aan de slag gaan. Mijn motivatie is hen de tools en kennis te geven waarmee ze kunnen ontdekken wat ze in zich hebben en leren hoe ze dit aan de wereld willen laten zien. Hoe ze dus goed gebruik kunnen maken van alles wat digitale technologie hen te bieden heeft.

Wat ik hiermee bij leerlingen hoop te  bewerkstelligen:

  • het vinden van hun eigen stem (talentontwikkeling)
  • zelfstandig leren
  • probleemoplossend vermogen
  • samenwerkend leren
  • kritisch en creatief denken
  • bewustwording van henzelf als onderdeel van de online community

Wat ik scholen kan bieden:

• veel ervaring met digitale didactiek, tools, activerend onderwijs en online werkvormen
• groot netwerk aan onderwijsorganisaties, docenten en commerciële professionals gespecialiseerd in digitale geletterdheid en maakonderwijs
• 25 jaar ervaring met tekst, communicatie en online
Volop ideeën voor lesprogramma’s

Enhanced by ZemantaInteresse? Neem contact op!