Gastlessen op school

Jongeren zijn het liefst ‘always on’: altijd verbonden met hun vrienden via social media en hun mobieltje, ondergedompeld in de online wereld.

Gastles Mediawijsheid

Het internet doelgericht gebruiken om bijvoorbeeld uit te vinden wat ze willen worden is er echter meestal niet bij. Terwijl de online wereld juist volop mogelijkheden biedt om laagdrempelig je talenten te ontdekken, te netwerken, aan je online imago te sleutelen, en veel meer.

Mijn interactieve mediawijsheidlessen in de klas baseer ik op het competentiemodel van Mediawijzer, waarbij ik de leerlingen vooral leer:

  • Bewust te zijn van de medialisering van de samenleving

Leerlingen worden zich bewust van de implicaties van het veranderde medialandschap. Ze leren zin en onzin beter te scheiden en te controleren, de belangen van de contentmakers beter te begrijpen (Waarom wil Instagram dat je zoveel vrienden maakt? Waarom pakken kranten nieuwsitems verschillend aan?), wat het verschil is tussen zelf iets online zetten en wanneer dit door de media gebeurt, hoe nieuws z’n eigen leven kan leiden via social media en hoe je daarmee omgaat.

  • Bewust te participeren in sociale netwerken

Leerlingen worden zich bewust van hun online imago en nettiquette (hoe ze zelf en hun gedrag overkomen op internet). Ze begrijpen het verschil tussen on- en offline omgangsvormen, privé en publiek. Ze dragen bij aan een positieve interactie in de verschillende communities en weten hoe om te gaan met cyberpesten.

  • Te reflecteren op eigen mediagebruik

Leerlingen weten beter media bewust aan en uit te zetten, ze realiseren zich de concentratie verstorende werking van social media en hoe daar mee om te gaan. Ze leren de voortdurend aandacht vragende informatiestroom te managen en te shiften wat wel en niet belangrijk is.

  • Content creëren

Leerlingen kunnen functionele en aansprekende content creëren om hun boodschap optimaal over te brengen aan de doelgroep.

  • Doelen te realiseren met media

De leerlingen weten diverse programma’s te gebruiken en welke ze waarvoor kunnen inzetten. Ze weten wat ze met media kunnen bereiken en hoe, en zijn in staat hiervoor een strategie te bedenken. Bijvoorbeeld hoe ze hulp en informatie kunnen zoeken bij een spreekbeurt, hoe ze internet kunnen gebruiken voor hun studiekeuze, hoe ze kunnen netwerken, gebruik maken van kennis van anderen en het kunnen inzetten voor het vinden van een stage of baan.

De gastlessen geeft 2MW op alle niveaus vanaf de bovenbouw van het primair onderwijs. Bij het MBO/HBO en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ligt het accent op online imago en netwerken, bij het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs op digitale vaardigheden en creatie.

Duur: 1 á 1,5 uur per les.

Kosten: 150 euro (bij 3 of meer lessen 100 euro per les).

Meer weten? Neem contact op!