Mediawijs met studenten: laat ze ervaren en ontdekken

Wat zijn nou praktische tips om ervoor zorgen dat studenten in het beroepsonderwijs goed aan de slag gaan met mediawijsheid?

Aantekeningen maken doe ik eigenlijk maar weinig. Ik schrijf hooguit wat steekwoorden op en de rest onthoud ik wel (meestal). Bij deze moest ik toch even puzzelen:

Creatief denken, omdenken
Challenges
Laten nadenken over nieuwe apps en tools
Ontdekkend leren zonder op bepaalde uitkomst te sturen
Ervaren
Van een konijn naar een fortuin
Last van vloggers

Ik had een leuk gesprek gehad met collega’s van het Practoraat Mediawijsheid van het Mediacollege. Het ging over lesgeven in mediawijsheid op het MBO.
Studenten willen altijd graag weten wat ze er aan hebben, aan de lessen mediawijsheid. Mooie zinnen als dat je bewust en kritisch met media leert omgaan, zijn voor hen vaak te algemeen. Zelfs voor studenten van het Mediacollege. En ook wij als docenten willen natuurlijk dat het hen wat oplevert. Dat ze anders gaan nadenken over bijvoorbeeld hun online identiteit of privacy. Dat ze weten hoe ze dat onder controle krijgen en het liefst daar ook naar gaan handelen.

Maar hoe?

 • Ontdekkend leren zonder op een bepaalde uitkomst te sturen
  Natuurlijk kun je je uitgebreide kennis op mediawijsheidgebied aan hen vertellen, maar dat levert niet altijd de gewenste aandacht op 😒. Daarbij weten de studenten door hun intensieve mediagebruik zelf ook best veel, dus het zou zonde zijn daar geen gebruik van te maken. Wie weet levert dat weer allerlei nieuwe inzichten op!
 • Ervaren, challenges
  Je kunt je leerlingen lastig confronteren met de consequenties van data die over ze worden verzameld. Maar je kunt ze wel andere zaken laten ervaren. Zoals bijvoorbeeld het beperken van hun conversatie tot louter whatsapp. Hoe is dat voor hen? Of, als ze een portfoliowebsite maken, vragen: stel dat je erachter komt dat de foto’s die je op je site hebt gezet ergens anders op een blog of site worden gebruikt. wat vind je daar dan van? En hoe kom je daar achter? En wat zou je daar eventueel aan kunnen doen?
 • Van een konijn naar een fortuin, creatief denken
  Hoe zouden de studenten digitale tools, apps, programma’s op een andere manier kunnen gebruiken, voor een heel ander doel? Dus bijvoorbeeld Marktplaats om via ruilhandel rijk te worden. Of voor onderzoek naar taalfouten. Facebook live (video) voor je CV. Digital Storytelling via Instagram. Wat zijn de voor- en nadelen van die tools? Hoe zou het beter kunnen?
 • Last van vloggers
  Die mag je zelf invullen, want ik ben ‘m vergeten 😀

Lees ook mijn andere blogberichten over mediawijsheid in het beroepsonderwijs.