Mediawijs worden door een serious game

Sinds een maand of twee ben ik hard bezig een serious game voor het voortgezet onderwijs van de grond te krijgen.

Het doel van deze serious game is mediawijsheid te bevorderen bij jongeren op een manier die motiveert en enthousiasmeert en past bij de nieuwe manier van leren.

Phillip Martin computerDe game leert jongeren dat er geen baas is van internet, maar dat ze die zelf kunnen worden door slimme keuzes te maken, creatieve oplossingen te bedenken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo leren ze  meer grip te krijgen op de mogelijkheden van internet, wat hun zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel in de online wereld versterkt.

Voor veel jongeren (en volwassenen) is de online wereld net zo reëel als de ‘echte’. Ook hier maken ze contact, doen ze kennis op, zoeken ze een baan. Het is een fascinerende wereld met ongekende mogelijkheden. En een waar in razend tempo informatie verspreid en over ze uitgestort wordt. Hierdoor moeten jongeren voortdurend keuzes maken terwijl ze die niet altijd kunnen overzien.

De game simuleert reële dilemma’s die de jongeren op internet tegenkomen. Het wijst ze op de diverse mogelijkheden, hoe ze daar mee om kunnen gaan én wat de consequenties daarvan zijn. Het gaat dus uit van hun online leefwereld. Deze wordt niet gezien als gevaarlijke plek, maar als wereld die er gewoon is en waar je moet leren kritisch en creatief te zijn om je doel te bereiken.

De game heeft een duidelijk leerdoel en de leerling krijgt directe feedback op de punten waar het goed of slecht gaat. Dit, evenals het competitie-element, stimuleert de motivatie bij de leerlingen. Het is overzichtelijk qua tijdsinvestering en afgebakend voor zowel de school als de leerlingen, wat prettig is gezien hun volle lesprogramma. Daarbij is het kant-en-klaar en kost het de school dus veel minder tijd dan wanneer docenten zelf een mediawijsheidprogramma in elkaar zetten.

Interesse? Schrijf je hier alvast vrijblijvend in met je school!

3 thoughts on “Mediawijs worden door een serious game

Comments are closed.