Social media: alles is vloeibaar

Op een feestje hoorde ik laatst een vriend zeggen dat hij zich zo vloeibaar voelde, en hij was daar duidelijk blij mee. Nu schreef ik dat vooral toe aan zijn beschonken toestand, maar bij nader inzien is dat inderdaad een fijne gesteldheid om in te verkeren.

Als je vloeibaar bent leg je contact en stroom je weer verder, je pikt wat op en laat het weer los, je blijft ergens een tijdje hangen en gaat door als je weer wordt verder gedreven.

social media: alles is vloeibaarEindeloze stroom

Vanuit dit idee maken social media perfect sense, en speelt het gevecht tegen bijvoorbeeld de tijd, verkorte aandachtsspanne en infobesitas geen rol.

Vooral beginnende en niet-social mediagebruikers vinden de overstelpende hoeveelheid informatie die maar doorstroomt om gek van te worden. Je kunt het niet beheersen, het is teveel om allemaal te bevatten. Zij hebben een andere mindset nodig, die je gaandeweg eigenlijk vanzelf ontwikkelt.

Want nee, je kunt het niet alles van iedereen lezen en onthouden. Zelfs al gebruik je Twitterlists en Evernote of Delicious zoals ik doe om bepaalde dingen niet te missen dan wel te parkeren voor een andere keer.

Selectieve aandacht

En natuurlijk moet je voor jezelf een weg vinden tussen focus en het meanderen tussen de verschillende informatiestromen op je mobiel en/of tablet. Ik ben er echter niet zo bang voor dat de verdieping verloren zal gaan. Je moet het wel eerst geleerd hebben, maar ik denk dat de behoefte aan bijvoorbeeld het hebben van een goed gesprek, het lezen van een mooi boek of het zien van een indringende film, zal blijven bestaan. Verplichte nummers als huiswerk voor school of studie zou in dit idee alleen maar kunnen werken als ze je aandacht trekken en geboeid weten te houden.

Ik denk dat tussen alle informatiestromen door dus het beste boven komt