Kunnen kinderen mediawijs worden met dat idiote online gedrag van volwassenen?

Kunnen kinderen mediawijs worden met dat idiote online gedrag van volwassenen?

Het wordt mediawijsheidprofessionals wel erg lastig gemaakt soms. We doen ons best om kinderen en jongeren kritisch, creatief en ‘social’ met het web te leren omgaan. Dan zou het toch heel fijn zijn als er niet steeds weer van die idiote volwassenen voorbijkomen. Read more

Wie gaat de online communicatie naar kinderen en ouders verbeteren?

Wie gaat de online communicatie naar kinderen en ouders verbeteren?

Sinds deze zomer ben ik ineens pleegmoeder. Tijdens de rollercoaster van emoties en steeds weer andere beslissingen, heb je behoefte aan eenduidige online informatie.

Gewoon, dat je op een schoolwebsite meteen ziet hoe laat het kind er moet zijn. Wat de opvang kost en hoe je dat regelt. In een eenvoudige overzichtje op de homepage of via een app. En het liefst voor een paar scholen in de buurt tegelijk. Read more

Met social media leren over jezelf

Met social media leren over jezelf

Er zitten inmiddels zo’n 2,5 miljard mensen op internet, vertel ik aan kinderen van de basisschool. Als jij straks een website gaat maken, kunnen die hem allemaal zien.

Maar er zijn nog heel veel andere websites natuurlijk, zeg ik dan. Dus als je wilt dat ze de jouwe ontdekken moet je wel een leuke hebben. Vertel dus iets waar je veel van weet. Zorg ervoor dat ze iets leren van jou en je website. Maak het gezellig met plaatjes en filmpjes. Zet niet alles op de homepage maar verdeel het op een logische manier over verschillende pagina’s. Read more

Help jongeren grenzen stellen aan hun mobiel

Help jongeren grenzen stellen aan hun mobiel

In een uitgestorven buitenwijk zit ik ’s avonds laat helemaal alleen te wachten op de bus. Irl dan. Online heb ik het heel gezellig.

Ik post wat op Twitter over mijn zojuist gegeven ouderavond over social media en opvoeding. En heb daar direct gesprekjes met onbekenden en bekenden. Read more

Grip op games door ze zelf te maken

Grip op games door ze zelf te maken

Spelletjes vinden kinderen het leukst om te doen online (en daarbuiten). In mijn naschoolse activiteit-lessen ‘Games en websites maken’ merk ik dat vooral de jonge leerlingen het liefst eigenlijk de hele middag willen gamen. Maar dat gaan we niet doen natuurlijk. Wij gaan zelf bepalen hoe de game in elkaar zit.

Daar heb je allemaal leuke programma’s voor zoals Game Studio van het Klokhuis en Scratch. Read more

5 Tips om een kind te wapenen tegen vunzige mannetjes en jaloerse exen

5 Tips om een kind te wapenen tegen vunzige mannetjes en jaloerse exen

Voor vunzige mannetjes en jaloerse (ex)vriendjes en vriendinnetjes is internet een walhalla. Ze hebben er continu toegang tot hun object van begeerte. En ze kunnen een groot publiek bereiken, waarmee de dreiging tot openbaarmaking (van bijvoorbeeld pikante foto’s) makkelijk te realiseren is. Read more

Coding is hot, maar niet op school

Coding is hot, maar niet op school

Deze week ga ik starten met een ict- en mediawijsheid cursus voor kinderen op een BSO. Ze zijn 9 tot 11 jaar.

Ik ga ze leren een website maken. Ze gaan aan de slag met het ontwerpen ervan. Moeten nadenken over een logische invulling. En over een doelgroep en wat die interesseert. Wat maakt dat bezoekers steeds weer willen terugkomen naar de site. Read more

Toetsen en meten van mediawijsheid

Hoewel de noodzaak door iedereen inmiddels wel wordt erkend, is mediawijsheid bij de meeste scholen niet ingebed in het curriculum.

Meten van mediawijsheidEr wordt bijvoorbeeld wel een project aan cyberpesten gewijd, een (gast)les gegeven over social media of online imago en de mediathecaris vertelt wat over zoeken op het internet, maar dat is het vaak wel.

Theoretisch kader

De Onderwijsinspectie toetst er niet op, en onderzoek naar mediawijsheidvaardigheden bij leerlingen is pas nu zo’n beetje op gang. Als gevolg hiervan weten scholen eigenlijk nog steeds niet wat het niveau is van mediawijsheid bij hun leerlingen, hoe je dat zou moeten verbeteren en tot welke hoogte dan.

Zonder theoretisch kader voor toetsing en het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, is het lastig effectief les te geven in mediawijsheid. Hoeveel iPads je op school ook hebt.

Hoe mediawijs zijn de leerlingen?

Hiermee heb ik mijn praktijk als mediacoach uiteraard ook mee te maken. Als ik in een klas kom voor een gastles, heb ik geen compleet beeld van de uitgangssituatie. Hebben ze allemaal smartphones, of überhaupt internet thuis? Zoja, wat doen ze daar dan precies mee? Denken ze na over wat ze op social media doen? Hoe is het gesteld met hun zoekvaardigheden? Hoe gaan ze om met cyberpesten? En met het scheiden van nep/waar nuttig/onzin enzovoorts op internet?

Kortom: hoe is het gesteld met hun mediawijsheidcompetenties?

Omdat er op school geen structurele aandacht aan wordt besteed, en de ene leerling wel een oudere broer of zus of mediawijze ouders heeft die het ze allemaal uitlegt en de ander niet, zijn de verschillen tussen de leerlingen groot.

Beginsituatie bepalen

Ik probeer voor mijn les uit te vinden hoe de leerlingen ervoor staan door ze een korte enquête vooraf af te nemen, en de school en docenten te ondervragen. En uiteraard hou ik mezelf op de hoogte over de algemene stand van zaken over jongeren en internet vanuit de theorie, dat wil zeggen alles wat ik online kan vinden aan nieuws en onderzoek.

Vandaar uit bepaal ik wat ik de leerlingen zou willen leren. Dit heeft meestal te maken met reflectie op hun online gedrag. In de hoop dat ze dit gaan toepassen in diverse situaties. Of dat dan ook gebeurt is bij een op zichzelf staande gastles niet goed na te gaan.

Competentiemodel

Gelukkig zijn er inmiddels wel handvatten te vinden die scholen en mediacoaches kunnen gebruiken, zoals het mediawijsheidcompetentiemodel van Mediawijzer.net, waarin  verschillende niveaus zijn opgenomen. Hoe je dit dan vervolgens zou moeten meten en toetsen is (nog steeds) vers twee.

Mediawijzer gaat daarmee aan de slag voor het basisonderwijs. En ik ben bezig met een toets en methodiek voor het voortgezet onderwijs. Wil je met mij meedenken? Ik hoor ik het graag!